Phân biệt sổ trắng, sổ hồng, sổ đỏ

Sổ trắng là gì ? Sổ đỏ là gì ? Sổ hồng là gì ? Các giấy tờ này có giá trị pháp lý như thế nào?

Phân biệt Sổ Hồng - Sổ Đỏ - Sổ Trắng
Phân biệt Sổ Hồng – Sổ Đỏ – Sổ Trắng

Sổ trắng là gì?

Sổ trắng là những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan. Được các cơ quan chế độ cũ hay các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước công nhận từ rất lâu. Và có mốc thời gian quan trọng là 30/4/1975 chia ra làm 2 loại:

  • Trước 30-4-1975 có: Bằng khoán điền thổ, Văn tự đoạn mãi bất động sản, văn tự mua bán, di chúc, cho tặng được các cơ quan chế độ cũ chứng nhận.
  • Sau 30-4-1975 có: Giấy phép mua bán nhà, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận (hoặc quyết định) của UBND cấp huyện, các cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu nhà ở…
Các loại giấy tờ được gọi là "sổ trắng"
Các loại giấy tờ được gọi là “sổ trắng”

Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, bắt đầu từ 01/01/2008, những loại giấy trắng nếu muốn giao dịch thì phải đổi qua giấy hồng (đối với các loại giấy trắng về nhà và đất) hoặc giấy đỏ (đối với các loại giấy trắng về đất).

Bên cạnh đó, các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có ghi diện tích đất khuôn viên thì sẽ được pháp luật công nhận là quyền sử dụng đất gắn liền. Do đó, đối với những trường hợp trên thì sẽ được chuyển đổi qua giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (giấy hồng mới).

Nói chung, sổ trắng được đánh giá là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp của người tạo lập, được cấp đúng với quy định pháp luật tại thời điểm đó nên không thể phủ nhận giá trị của các loại giấy này.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị (nông thôn) được quy định tại Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính.

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất " Sổ Đỏ "
Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất ” Sổ Đỏ “

Các loại đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng, bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn. Sổ này có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng.

Ngoài ra, đa phần sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình (vì thường gắn với đất nông nghiệp, lâm nghiệp…) nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình đó. Trong khi đó, đối với sổ hồng thì khi chuyển nhượng, giao dịch chỉ cần chữ ký của người hoặc những người đứng tên trên Giấy chứng nhận.

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (nội thành, nội thị xã, thị trấn) được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

  • Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
  • Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Sổ hồng
Sổ hồng

Trên sổ hồng thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở (số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng…) và quyền sở hữu nhà ở (diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…).

Sổ này có màu hồng nhạt và do UBND tỉnh cấp. Sau này để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, Nhà nước cho phép UBND tỉnh được ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ hồng cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn mình quản lý.

Giá trị pháp lý 3 loại sổ trên như thế nào ?

Thực chất tên gọi sổ trắng, sổ hồng, sổ đỏ là do chúng ta quen gọi theo màu của sắc. Tính pháp lý của chúng là tương đương nhau và đều được nhà nước công nhận. Chính phủ đã quy định thống nhất sổ hồng, sổ đỏ thành một loại giấy chung là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tại Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định là loại giấy cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Các giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 không cần phải đổi lại theo mẫu hiện hành. Hoặc gia chủ có nhu cầu đổi mới thì có thể đem lên cơ quan quản lý đất đai để đổi.

Liên hệ